Tietosuoja


1. Rekisterinpitäjä

Pinnat Puhtaiks

Y-tunnus: 2924430-8

Yhteyshenkilö: Eija Räsänen

Tervaskankaantie 16

83900 Juuka

pinnatpuhtaiks@gmail.com

2. Rekisterin nimi

Pinnat Puhtaiks asiakasrekisteri

3. Mistä tietoja kerätään?

Tiedot saadaan asiakkailta verkkosivujen Ota yhteyttä-lomakkeen kautta, sähköpostilla tulleiden tarjouspyyntöjen kautta ja asiakkailta itseltään palvelujen tilaamisen yhteydessä.

4. Mitä tietoja käsitellään?

Pinnat Puhtaiks haluaa kunnioittaa ja suojata asiakkaidensa yksityisyyttä. Tietoja kerätään ja säilytetään tietosuoja-asetusten mukaisesti.

Käsiteltäviä asioita ovat:

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero.

Tietoja käsittelee rekisterinpitäjän lisäksi yrityksen kirjanpidosta huolehtiva tilitoimisto. Kirjanpidossa käytämme vain luotettavaa ja vastuullista toimijaa.

5. Mihin tietoja käytetään?

Pinnat Puhtaiks tarvitsee tietojasi sopimuksien teon yhteydessä ja laskutuksessa. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

6. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain tarpeellinen aika asiakassuhteiden hoitamista varten. Niiden asiakkaiden tiedot poistetaan rekisteristä, joiden edellisestä yhteydenotosta tai palvelujen tilaamisesta on kulunut yli vuosi aikaa. Lisäksi tietoja säilytetään yrityksen kirjanpidossa lain vaatima aika, jonka jälkeen tiedot tuhotaan lopullisesti.

Tiedot kerätään yrityksen laskutusohjelmaan, josta voit halutessasi pyytää otteen itsellesi olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään.